×

ROHA SHOP

ل هوم آیدل گرلن

لِ هوم آیدل عطری چوبی و آروماتیک مخصوص آقایان است که در سال ۲۰۱۴ به بازار آمد.
پـرفومر این عطر شخصی به نام تـری ویسر هست که از نـت های بـرجسته ای همچون بادام، دانه تونکا، شکوفه پرتقال و … استفاده کرده است.
این عطر گرمِ مردانه کاملا مناسب فصلِ پاییز و زمستان است و همچنین رایحه ی آن شبانه میباشد