×

ROHA SHOP

گود گیرل

کمپانی آمریکایی کارولینا هررا در سپتامبر ۲۰۱۶ عطری با نام ” گود گِرل ”
که بطری بسیار عجیبی داشت را روانه بازار کرد.
بـا شعار It’s so good to be bad به معنی خیلی خوبه که بد باشیم (در
اینجا بد به معنی جذابیت زیاد از حد می باشد)
کمپانی کارولینا هررا قبل از بیرون آمدن این عـطر وعده ی عطری خـلاقانه
و حتی اعتیاد آور را داده بود که از نظر مخاطبینش کاملا به وعده خود عمل
کرده است . رایحه ی این عطر نشان دهنده ی زنی با شخصیتِ دوگانه است.
پرفومر گود گرل ” لوییس ترنر ” میباشد.

برچسب ها  : برچسب ها  :