×

ROHA SHOP

خانم هایی که عطرهایی با این رایحه ها را استفاده میکنند دارای شخصیتی کاریزماتیک و باوقار هستند. با اینکه ظاهر آنها بیشتر اوقات روزمره است اما شخصیتی کلاسیک و مغرور دارند . سلیقه آنها در ست کردن لباس و چیدمان منزل بسیار بالاست.