×

ROHA SHOP

خانم هایی که از عطرهایی با رایحه شرقی استفاده می کنند. صدا و رفتاری کاملا زنانه و احساسی دارند. عاشق هیجان و ماجراجویی هستند و افرادی کاملا شجاع و نترس اند.