×

ROHA SHOP


خانم هایی که به این عطرها علاقه مند هستند ٬ افرادی شاد و سرحالند.
شخصیت آنها دارای کاراکتری خاص و سرزنده است. این افراد را معمولا
با لبخند خواهید دید. تیپ آنها معمولا شامل یک شلوار جین و کیف مربعی کوچک است.