×

ROHA SHOP

لالیک لیوینگ

لـیوینگ لالیـک از بـرند لالیـک عـطری نـسبتا جدید است که در سال ۲۰۱۵ طراحی و به مـارکت جـهانی ارائه شد.
این عـطر زنـانه با ترکیبی گـلی و چـوبی به همراه مشک توسط ریـچارد ایبـنز طراحی شده است .

طبق نـظرسنجی های انجام شده رایـحه ی ایـن عطر به ترتیب چوبی ادویه ای تازه پودری آروماتیک و گلی میباشد.
لـیوینگ لالیک برای روزهای خنک پاییزی طراحی شده است و تا حد زیادی برای زمسـتان نیز مناسب است و همچنین رایـحه ی آن بیشتـر روزانـه است.

برچسب ها  : برچسب ها  : برچسب ها  : برچسب ها  :